อย่าหลงเชื่อบุคคลหนึ่ง บุคคลใด ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ผ่านการคัดเลือกได้ ทั้งนี้ ผลการคัดเลือกขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเอง หากเกิดกรณีดังกล่าวหรือพบเห็น พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตสามารถแจ้งข้อมูล โดยตรงได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้
นายมนูญ บุญชูวงศ์โทรศัพท์ 089-868 1621
นางโสภา ทองเมืองโทรศัพท์ 093-583 6662
นางวินิพร แซ่ฮ่ำโทรศัพท์ 089-975 5527

เอกสารเกี่ยวกับการสอบบรรจุทั้งหมด
|:|
My-Office|:|E-Moneyกลุ่มประสานงาน ศธจ.นราธิวาส

Powered by VESTA
K.POP.ICT