สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
222 หมู่ 10 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส

เขียนโดย Super Administrator

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
เรื่อง คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครููและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๐ รอบที่ ๒
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
----------------------

  • ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส จะดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๐ รอบที่ ๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครููและบุคลากรทางการศึกษา?สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
    • ตำแหน่งที่คัดเลือก จำนวน ๑ อัตรา คือ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
    • รับรายงานตัวเพื่อคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๐ รอบที่ ๒
      • ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ ๘-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. โดยให้นำเอกสารหลักฐานฉบับจริง พร้อมสำเนามาแสดงในวันรายงานตัว กล่าว
    • รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสารแนบ