สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
222 หมู่ 10 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส

เขียนโดย Super Administrator

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
เรื่อง คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครููและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศักษา เขต ๑๕ (จังหวัดนราธิวาส)
----------------------

 • ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส จะดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ในวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน ๒ ราย เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครููและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศักษา เขต ๑๕ (จังหวัดนราธิวาส)
  • ตำแหน่งที่คัดเลือก วิชาเอกชีววิทยา จำนวน?๒ อัตรา
   • ตำแหน่งครูผู้ช่วย เลขที่ตำแหน่ง ๑๙๙๔๕? โรงเรียนนราธิวาส
   • ตำแหน่งครูผู้ช่วย เลขที่ตำแหน่ง?๒๐๐๒๒ ?โรงเรียนนราสิกขาลัย
  • รับรายงานตัวเพื่อคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
   • ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส?ระหว่างวันที่ ๘-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. โดยให้นำเอกสารหลักฐานฉบับจริง พร้อมสำเนามาแสดงในวันรายงานตัว?กล่าว
  • รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสารแนบ