สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
222 หมู่ 10 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส

เขียนโดย Super Administrator

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครููและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศักษา เขต ๑๕ (จังหวัดนราธิวาส)
----------------------

  • ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผูช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศักษา เขต ๑๕ (จังหวัดนราธิวาส) โดยกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นั้น
  • บัดนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ จำนวน ๒ ราย ดังนี้
    ๑. นางสาว อาลาวีย๊ะ สะอะ วิชาเอก การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
    ๒. นาย ลุฏฟี ดอเลาะ วิชาเอก การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
    ? ? ? ? ?
  • ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส