สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
222 หมู่ 10 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส

เขียนโดย Super Administrator

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครููและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๐ รอบที่ ๒
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
----------------------

  • ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๐ รอบที่ ๒ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ โดยกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นั้น
   • บัดนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ จำนวน ๑ ราย ดังนี้
    • นางสาว อจรี จำรูญกิจขจร วิชาเอก การศึกษาปฐมวัย
  • ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส