รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามมติ กศจ.นราธิวาส ครั้งที่ 7/2562
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562
♣ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา อ่านต่อ
♠ ตำแหน่งครู อ่านต่อ

My-Office|:|E-Money