Back

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

LINE_ALBUM_รร.บางนราวิทยา18-7-67_240718_115

ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเป็นอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ โรงเรียนบางนราวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

กรกฎาคม 2567 (34)

ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเป็นอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ โรงเรียนมุสลิมตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

กรกฎาคม 2567 (30)

ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเป็นอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ โรงเรียนบุญลาภนฤมิตร อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

กรกฎาคม 2567 (27)

ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเป็นอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ โรงเรียนนิรันดรวิทยา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

EB464571-75D3-4DF6-BFE4-0D14B1769D8D - สำเนา

ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

DSC_9162

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)

Artboard 2
Artboard 3
Artboard 4
Artboard 5
Artboard 6
Artboard 7
Artboard 8
Artboard 9

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส